Αντίγραφο Ασφαλείας

1
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (BACKUP)
  • Ανοίξτε το πρόγραμμα ProfilGold και κάντε κλικ στο μενού 'Εργαλεία' > 'Δημιουργία αντιγράφου'. Εμφανίζονται δύο μαύρες οθόνες εκ των οποίων η μία γράφει 'παρακαλώ περιμένετε...', και στην συνέχεια: 10% backup, 20% backup ….
  • Αφότου γραψει στην οθόνη 100% και το σχετικό μήνυμα επιτυχίας δημιουργίας του αντιγράφου, οι μαύρες οθόνες κλείνουν μόνες τους,
  • Για να αποθηκεύσεται το αντίγραφο σε ασφαλή τοποθεσία, πηγαίντε 'ο υπολογιστή μου' > 'τοπικός δίσκος c:' όπου βρίσκετε το φάκελο prfsmartcenxt.Τον φάκελο αυτό τον αντιγράφετε σε ένα εξωτερικό δίσκο ή σε ένα usb flash
2
Δημιουργία εξωτερικού αντιγράφου ασφαλείας

(Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να κανετε backup από το πρόγραμμα λόγω προβλήματος)

 

 

1) Aρχικά, κάνετε διπλό κλικ στον υπολογιστή > δίσκος c: και μετά βρίσκεται τον φάκελο του προγράμματος prfsmartcenxt και κάνετε διπλό κλικ. στη συνέχεια βρίσκεται το αρχείο termconfig.exe και το κάνετε διπλό κλικ. όπως βλέπετε στην παρακάτω οθόνη σημειώστε αυτό που αναγράφει στο πεδίο database. 

 

2) Έπειτα, τα κλείνετε όλα τα παράθυρα που μπορεί να έχετε ανοιχτά. Συνεχίζοντας, κάντε κλικ στην έναρξη > πίνακας ελέγχου και στην οθόνη που θα εμφανισθεί (βεβαιωθείτε πρώτα ότι είστε σε κλασική προβολή)  επιλέγετε με διπλό κλικ το εικονίδιο εργαλεία διαχείρισης (administrative tools). Έπειτα κάντε διπλό κλικ στις υπηρεσίες (services) και στην λίστα που θα εμφανισθεί βρίσκεται το sql server (profilsmart) και κάνετε ένα κλικ και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή διακοπή υπηρεσίας (εάν γράφει εκεί μόνο εκκίνηση τότε δεν κάνουμε τίποτα και προχωράμε στο επόμενο βήμα. 

 

3) Στη συνέχεια κλείνετε όλα τα παράθυρα που μπορεί να έχετε ανοίξει. Έπειτα, κάνετε διπλό κλικ στον υπολογιστή > δίσκος c: και μετά βρίσκεται τον φάκελο του προγράμματος (prfsmartnxt  ή  prfsmartcenxt) και το αντιγράφετε σε έναν εξωτερικό δίσκο.

 

 

4) Στη συνέχεια κάνετε διπλό κλικ στον υπολογιστή > δίσκος c: και μετά βρίσκεται τον φάκελο program files  ή αρχεία εφαρμογών και κάνετε διπλό κλικ. βρίσκετε τον φάκελο microsoft sql server > mssql.1 >mssql > data. αφού έχετε μπει στον φάκελο data εκεί βρίσκετε τα αρχεία με την ονομασία που είχατε σημειώσει στο βήμα 1. Τα αρχεία θα έχουν την ονομασία π.χ cedb.mdf και cedb_log.ldf. αυτά τα δύο αρχεία θα τα αντιγράψετε στον εξωτερικό δίσκο.

3
Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας (RESTORE)
  • Αρχικά κάνετε εγκατάσταση το πρόγραμμα.

  •   Στη συνέχεια, στον εξωτερικό δίσκο ή το usb flash που έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα ανοίγετε τον φάκελο prfsmartcenxt.  Μαρκάρετε τους φακέλους backup, files, idata, και σχέδια με πατημένο το πλήκτρο ctrl από το πληκτρολόγιο και κάνοντας κλικ επάνω τους.

  • Αφήνετε το πλήκτρο ctrl και πηγαίνετε από το μενού  : επεξεργασία ή οργάνωση > αντιγραφή. Έπειτα στον υπολογιστή μου > στο δίσκο c:, βρίσκετε τον φάκελο prfsmartcenxt και τον ανοίγετε. Στη συνέχεια από το μενού : επεξεργασία ή οργάνωση > επικόλληση. Σε όλα τα μηνύματα που θα βγουν θα πατήσετε ναι ή ναι σε όλα ή αντιγραφή και αντικατάσταση.

  • Αφού τελειώσει η παραπάνω διαδικασία. Ανοίγετε το πρόγραμμα και επικοινωνείτε με το Θεμέλιο στα τηλ. 210 99.52.961 & 2 για την ενεργοποίηση. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο μενού του προγράμματος :'Εργαλεία' > 'Επαναφορά αντιγράφου'. Στην οθόνη που θα εμφανισθεί επιλέγετε το τελευταίο αρχείο backup που έχετε δημιουργήσει(η ημερομηνία δημιουργίας αναγράφεται αντίστροφα). Εφόσον το βρείτε κάνετε διπλό κλικ και θα εμφανισθεί το ακόλουθο μήνυμα: ‘’Πρόκειται να αντικαταστήσετε τα δεδομένα με αυτά από το αρχείο backup’’. Στο σημείο αυτό θα πατήσετε το ναι. Στο επόμενο μήνυμα που θα εμφανισθεί δεν πατάτε οκ. Θα πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα και μόνο αυτό από το κόκκινο ‘X’ που βρίσκεται πάνω δεξιά, και στην συνέχεια κάνετε κλικ στο οκ και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

  • Έχοντας ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία πηγαίνετε από το μενού του προγράμματος: Βοηθητικές εργασίες > Συντήρηση αρχείων. Η επαναφορά αντιγράφου ολοκληρώνεται όταν επάνω δεξιά εμφανιστεί το μήνυμα «η εξαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία».
4
Επαναφορά από εξωτερικό αντίγραφο ασφαλείας

1) Πρώτα κάνουμε εγκατάσταση το πρόγραμμα. Στις 5 επιλογές που θα εμφανισθούν στο τέλος θα κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή ‘’δεν υπάρχει profilsmart και θα ήθελα να ενημερωθεί το πρόγραμμα με τις εταιρείες της επιλογής μου’’. Μετά πατάμε συνέχεια και πάλι συνέχεια και στις εταιρείες που θα εμφανισθούν θα πατήσουμε άκυρο.

 

2) Έπειτα, τα κλείνετε όλα τα παράθυρα που μπορεί να έχετε ανοιχτά. Συνεχίζοντας, κάντε κλικ στην έναρξη > πίνακας ελέγχου και στην οθόνη που θα εμφανισθεί (βεβαιωθείτε πρώτα ότι είστε σε κλασική προβολή)  επιλέγετε με διπλό κλικ το εικονίδιο εργαλεία διαχείρισης (administrative tools). Έπειτα κάντε διπλό κλικ στις υπηρεσίες (services) και στην λίστα που θα εμφανισθεί βρίσκεται το sql server (profilsmart) και κάνετε ένα κλικ και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή διακοπή υπηρεσίας.

 

 

 

3) Στη συνέχεια ένα έχουμε κρατήσει τον φάκελο του προγράμματος (profilsmartnxt ‘h profilsmartcenxt) το κάνουμε αντιγραφή και μετά επικόλληση στον δίσκο C.

 

4) Στη συνέχεια βρίσκουμε την βάση που έχουμε κρατήσει (βλέπε πως κάνουμε εξωτερικό backup). Τα αρχεία θα είναι π.χ cedb.mdf και cedb_log.ldf. τα κάνουμε αντιγραφή τα αρχεία και μετά  κάνετε διπλό κλικ στονυπολογιστή > δίσκος c: και μετά βρίσκεται τον φάκελο program files  ή αρχεία εφαρμογών και κάνετε διπλό κλικ. βρίσκετε τον φάκελο microsoft sql server > mssql.1 > mssql > DATA και κάνετε επικόλληση και αντικαθηστάτε τα αρχεία.

 

5) Μετά κάνουμε το βήμα 2. και πατάμε εκκίνηση υπηρεσίας.

 

6) Μετά μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Εάν μπει είμαστε οκ. Εάν βγάλει μήνυμα sqlserver login τότε θα πάμε στον υπολογιστή > δίσκος c: και μετά βρίσκεται τον φάκελο του προγράμματος (prfsmartnxt  ή  prfsmartcenxt) και κάνετε διπλό κλικ. στη συνέχεια βρίσκεται το αρχείο termconfig.exe  και ελέγχετε εάν το πεδίο database είναι το ίδιο με το αρχείο που έχουμε αντιγράψει.