Συχνές Ερωτήσεις • FAQ

1
Ψg – Συντελεστής γραμμικής μετάδοσης

Για την επιλογή τζαμιών στη διαμόρφωση της προσφοράς, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό του ΚΕΝΑΚ, θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι τυπικές τιμες γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου-υαλοπίνακα, είναι:

 

Τυπικές τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου-υαλοπίνακα

 

Ψg = 0,02: Για ψυχρά κουφώματα χωρίς ενεργειακό τζάμι

 

Ψg = 0,05: Για ψυχρά κουφώματα με ενεργειακό τζάμι

 

Ψg = 0,08: Θερμομονωτικά κουφώματα χωρίς ενεργειακό τζάμι

 

Ψg = 0,11: Θερμομονωτικά κουφώματα με ενεργειακό τζάμι